Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 15.05.2017 р.
зміна типу акціонерного товариства
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2016 р.
Загрузить
Фінансова звітність
за 2016 р.
Загрузить
Протокол загальних зборів акціонерів
16.04.2017 р.
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 19.04.2017 р.
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 19.04.2017 р.
надання згоди на вчинення значних правочинів
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 19.04.2017 р.
зміна складу посадових осіб емітента
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів
16.04.2017 р.
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 22.04.2016 р.
зміна складу посадових осіб емітента
Загрузить
Протокол загальних зборів акціонерів
20.04.2016 р.
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2015 р.
Загрузить
Фінансова звітність
за 2015 р.
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів
20.04.2016 р.
Загрузить
Протокол загальних зборів акціонерів
23.04.2015 р.
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2014 р.
Загрузить
Фінансова звітність
за 2014 р.
Загрузить
Повідомлення акціонерів про необхідність укладення договорів з депозитарною установоюЗагрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів
23.04.2015 р.
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2013 р.
Загрузить
Статут публічного акціонерного товариства «Дослідний завод»
Затверджено загальними зборами акціонерів
23.04.2014 р.
Загрузить
Протокол загальних зборів акціонерів
23.04.2014 р.
Загрузить
Повідомлення про зміни порядку денного зборів акціонерів
23.04.2014 р.
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів
23.04.2014 р.
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2012 р.
Загрузить
Протокол загальних зборів акціонерів
23.04.2013 р.
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 23.04.2013 р. зміна складу посадових осіб емітента
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів
23.04.2013 р
Загрузить
Річна звітність
за 2011 р.
Загрузить
Фінансова звітність
за 2011 р.
Загрузить
Фінансова звітність
за 2011 р.
Загрузить
Протокол зборів акціонерів
23.04.2012 р.
Загрузить
Річна інформація про емітента
за 2011 р
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 29.03.2012 р
про зміну складу посадових осіб (директора) емітента
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 27.03.2012 р
про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій
Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
від 26.03.2012 р.
про зміну складу посадових осіб (бухгалтера) емітента
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення
загальних зборів 23.04.2012 р.
Загрузить
Звіт про фінансові результати та баланс
акціонерного товариства «Дослідний завод» за 2011 р.
Загрузить
Інформація про афілійованих юридичних осіб акціонерного товариства «Дослідний завод»Загрузить
Статут публічного акціонерного товариства «Дослідний завод»
Затверджено загальними зборами акціонерів 4.11.2011 р.
Загрузить
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів
від 4.11.2011 р.
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення
загальних зборів 4.11.2011 р.
Загрузить
Тимчасове свідотство про реєстрацію випуску акцій
Видано 22.08.2011 р.
Загрузить
Свідотство про реєстрацію випуску акцій
Видано 15.08.2011 р.
Загрузить
Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій
Додаток №3 до протоколу загальних зборів акціонерів від 3.06.2011 р.
Загрузить
Протокол чергових загальних зборів акціонерів
від 3.06.2011 р.
Загрузить
Статут публічного акціонерного товариства «Дослідний завод»
Затверджено загальними зборами акціонерів 3.06.2011 р.
Загрузить