Протокол чергових Загальних зборів акціонерів
23 квітня 2018 року
Загрузить
Фінансова звітність за 2017 р.Загрузить
Річна інформація про емітента за 2017 р.Загрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентавід 24.04.2018 р. Надання згоди на вчинення значних правочинівЗагрузить
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентавід 24.04.2018 р. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівЗагрузить
Інформація згідно ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства»
станом на 20.04.2018 р.
Загрузить
Інформація згідно п. 4 ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства»
Загрузить
Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів
23.04.2018 р.
Загрузить
АрхівЗагрузить